відділ екскурсій(067) 470-82-18

Національний музей
народної архітектури та побуту
beta v1.0

Експозиція "Південь України"

За сучасним адміністративним поділом до історико-етнографічного регіону "Південь" входять Запорізька, Херсонська, Кримська, Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька області. Ця територія була заселена здавна, про що свідчать численні археологічні пам’ятки. Внаслідок монголо-татарської навали в XIII ст. біль¬шість поселень була знищена, край обезлюднів, за що дістав назву "Ди¬кого поля". Знову освоювати Південь почали запорозькі козаки. За свід¬ченням сучасників, ще в 40-х рр. ХVІІІ століття більша частина Південної України являла собою безмежні степи, вкриті густою травою; де паслися табуни диких коней. Річки та озера, на берегах яких біліли поодинокі козацькі зимівники, кишіли рибою. На високих могилах мовчазно стояли кам’яні половецькі баби. Тишу порушували лише озброєні запорозькі за-гони, що пильнували південні кордони, та чумацькі валки, що йшли по сіль у Крим. Масове заселення Півдня починається в кінці ХVШ ст. після переможних війн з Туреччиною. Поряд з українцями тут поселились росіяни, молдавани, болгари, гагаузи, греки, німці та ін.

Наявність родючих земель, близкість морських портів, проведення залізниці, розвиток промисловості сприяли перетворенню Півдня в кінці XIX СТ. в найбільш розвинений регіон України. У побуті селян з'являються міські меблі, промислові товари, вдосконалені знаряддя праці.

Особливістю регіону є застосування природного каменю та глини як основних будівельних матеріалів. Це визначило своєрідність архітек¬тури народного житла . Аналоги південноукраїнського житла можна знайти в пам’ятках багатьох археологічних культур, починаючи з трипільської.